Sense Títol

Tècnica mixta sobre ceràmica i paper

Tècnica mixta sobre ceràmica i paper