Sense Títol

Tècnica mixta sobre ceràmica

Tècnica mixta sobre ceràmica