Ciutat industrial

Tècnica mixta sobre fusta

Tècnica mixta sobre fusta